Patryk Giszter

W pracy stawiam na dobrą komunikację, rzetelne wyjaśnienie wszystkich aspektów formalnych i merytorycznych powierzonej sprawy, oraz przejrzyste zasady współpracy. Płynącą z natury skrupulatność i odpowiedzialność wykorzystuję na co dzień, zajmując się sprawami moich Klientów, tak, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt.”

Patryk Giszter jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat pracuje jako prawnik, od lutego 2013 r. prowadzi własną kancelarię.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Doradza w zakresie działalności bieżącej i reprezentuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym spółki prawa handlowego w postępowaniach związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej świadczył pomoc prawną Klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom, doradzając, przygotowując lub opiniując projekty umów, pism procesowych i innych dokumentów, jak również reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także w toku postępowań prokuratorskich i przed organami administracji.

Adwokat Patryk Giszter jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem.

Przeczytaj więcej w zakładce O kancelarii.